Ličnosti


Historijske ličnosti ljutočke doline.

  1. Ibrahim Tale (Od Orašca Tale)-junak epskih pjesama, poginuo kod Banja Luke 1637
  2. Mehmed-beg Kulenović (Kulinović)-Kulin-kapetan – Kapetan stare Ostrovice iz prelaza 18 na 19 stoljeće
  3. Mehmed Kolaković(1830-1897) – najpoznatiji pjevać epskih pjesama Bošnjaka
  4. Mustafa Hilmi ef. Hadžimerović (1816-1895) – Prvi reisu-l-ulema u Bosni i Hercegovini
  5. Ćamil Kulenović, (1910- 1970)-pjevač epskih junačkih pjesama koje je zabilježio Milaman Perry sa Harvard Univerziteta
  6. Ibrahim Dedić (1947-1999) – Osnivač Prve privatne banke u bivšoj SFRJ
  7. Muradif Kulenović(1937-2000) – hrvatski psiholog, rođen na Kliševiću
  8. Muhamed Zulić (1928-2008), hrvatski saborski zastupnik, rodjen u Orašcu