Komandanti 92-95


Vojnikovic_MehoVOJNIKOVIĆ ( Mehmed ) MEHO

 
Rođen : 16.04.1963. godine, Orašac, Bihać
Učesnik odbrambeno –oslobodilačkog rata  od:15.04.1992 do 22.04.1996. godine
Nestao u reonu  Loskunskog mosta  i  do danas nezna se njegova sudbina.
Ratne dužnosti : KOMANDANT ODREDA  TO ORAŠAC

 Rizvo_BehremBEHREM ( Alija  ) RIZVO , pukovnik

 
Rođen : 23.12.1960.godine , Orašac, Bihać
Učesnik odbrambeno– oslobodilačkog rata  od :17.04.1992do 22.04.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT  ARTILJERIJSKOG PUKA
Načelnik Tehničke službe  u  Okružnom štabu TO Bihać
Načelnik artiljerije  5. Korpusa
Komandant 5. Mješovitog artiljerijskog diviziona
 

 

BEGIĆ (Mustafa ) MUJO , pukovnik

 
Rođen :13.05.1968. godine , Orašac, Bihać
Učesnik odbrambeno – oslobodilačkog rata od : 01.04.1992 do 22.04.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT LOGISTIČKE BAZE 5. KORPUSA
Komandant Odjeljka baze V.Kladuša
Načelnik organa za operativno planiranje logistike 5.Korpusa
 

LIPOVAČA (Adem ) JUSUF –JUTA , major

 
Rođen :01.10.1956. godine, Ćukovi, Bihać
Učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata od :15.04.1992  do 22.04.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT BATALJONA U 502. VITEŠKOJ BRIGADI
 

 Dedić_DedoDEDIĆ ( Derviš  ) DEDO , major

 
Rođen : 25.10.1970. godine, Ćukovi, Bihać
Učesnik odbrambeno – oslobodilačkog rata od 15.04.1992 do 07.02.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT MJEŠOVITOG PROTIVOKLOPNOG DIVIZIONA
Komandir odjeljenja
Komandir   voda
Komandir  čete
Komandir baterije
 

 

Behrem_Huse BEHREM (Mujaga) HUSE, kapetan

 
Rođen :26.02.1966. godine, Orašac, Bihać
Učesnik odbrambeno oslobodilačkog rata od : 01.04.1992  do 22.04.1996 godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT BATALJONA LJUTOČ
Komandir odjeljenja
Komandir voda
Komandir čete
Referent za moral
Pomoćnik k- danta za operativno –nastavne poslove bataljona
 

 

DERVIŠEVIĆ ( Redžo ) NAZIF, kapetan

 
Rođen : 23.10.1957. godine , Klisa , Bihać
Učesnik odbrambeno– oslobodilačkog rata od :15.04.1992 do 22.04. 1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDANT ODREDA SPECIJALNE POLICIJE  BIHAĆ
Zamjenik komandanta bataljona u 502. Viteškoj brigadi 
 

KURTAGIĆ ( HILMIJA) MUHAREM – MUHICA

 
Rođen :25.07.1949.godine, K.Vakuf , Bihać
Učesnik odbrambeno oslobodilačkog rata od :15.04.1992 do 22.04.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDIR REZERVNOG SASTAVA POLICIJE K. VAKUF
Zarobljen 11.06.1992. godine i do danas se nezna njegovu sudbinu.
 

BEHREM ( BEĆO ) SALKO

 
Rođen : 10.12.1952. godine, Orašac, K.Vakuf
Učesnik  odbrambeno oslobodilačkog rata od :15.04.1992.do 22.04.1996. godine
Ratne dužnosti :
KOMANDIR REZERVNOG SASTAVA POLICIJE  ORAŠAC
Zarobljen dana 12.06.1992. godine  u reonu Orašca i do danas se nezna za njegovu sudbinu.