Genocid u Ključu – nova knjiga dr. Muje Begića

izvor: http://www.zivot.ba

genukljucu

U organizaciji udruženja „Život“, u utorak, 19. marta 2013. u sali Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, upriličena je promocija knjige autora dr. Muje Begića pod nazivom „Genocid u Ključu“.

Štivo ove knjige predstavlja snažnu potvrdu da se genocid nad Bošnjacima nije desio na samo jednom dijelu BiH, već da je genocid izvršen na mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini. Ona je svojevrsni čuvar istine o tome šta su sve Ključani pretrpjeli u protekloj agresiji, jer postoji dosta onih koji bi rado da podaci, koje je dr. Begić putem raznih dokumenata evidentirao i potvrdio, nikada nisu postojali i da su zaboravljeni. Bošnjaci su, nedvojbeno, prvi narod nakon jevreja po pretrpljenoj žrtvi u 2. svjetskom ratu, a to skoro pa da i nije obilježeno, niti se o tome pisalo i govorilo. Posljedica takvog odnosa je genocid 1992. Razlog pisanja ove knjige je i taj da se stvari nazovu pravim imenima, da se imenuju počinioci zločina, da se evidentiraju žrtve i da mi i naši potomci pamtimo i borimo se da nam se više nikada ne dogode ovakve ili slične stvari.

Promotori na večerašnjoj promociji su bili: Prof. dr. Mujo Demirović, prorektor za finajsije i razvoj Bihaćkog univerziteta, prof. dr. Muharem Štulanović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, prof. Nijazija Maslak, direktor Muzeja USK-a, Jusuf Omerović, prvi saradnik dr. Begiću u ovom istraživanju i čovjek koji je proveo 499 dana u četničkim logorima. Prisutnima se zahvalio i svojim prisustvom uveličao ovu promociju Fahrudin Ćemal, predsjednik općinskog vijeća Ključ. Moderator promocije je bio Nazif Horozović, prof.

Svi oni su istakli važnost ovog djela, te potvrdili koliko je bitno da se i sa naučnog aspekta govori o onome što nam se desilo u skoroj prošlosti.

„Oni koji budu čitali ovu knjigu i koji budu razmišljali o tome možda dožive stres, ali sam siguran da više neće doživjeti genocid!“  – riječi su dr. Štulanovića. Prof. Maslak je govoreći o genocidu i važnosti spoznaje da je genocid bio i mimo Srebrenice, između ostalog, rekao: „Ako se identitet nekog naroda zasniva na sjećanju, onda se identitet Bošnjaka zasniva na tome da su pretpjeli genocid.“

Autor knjige je spomenuo da je među glavnim razlozima pisanja njegove knjige ustvari neprocesuiranje ratnih zločinaca koji su odgovorni za masovna ubistva i zlostavljanja u Ključu, te poručio da očekuje od nadležnih organa da što hitnije reaguju kada je u pitanju Ključ.
Promotori su, također, govorili o nužnosti uspostavljanja instituta za genocid koji će djelovati pri Bihaćkom univerzitetu i na najbolji način promovirati ono što se mora znati i ne smije nikada zaboraviti.

Knjiga „Genocid u Ključu“ obiluje dokumetima (kopije originala) sa imenima žrtava, zatvorenika u raznim logorima, imenima policajaca SJB Ključ, vojnim zapovjednicima itd. Knjiga ima 408 stranica, tvrdi povez korica, a izdavač knjige je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava pri Univerzitetu u Sarajevu.

APEL UPUĆEN BOŠNJACIMA BOSNE I HERCEGOVINE I DIJASPORE

SBK

Proglas Svjetskog Bošnjačkog Kongresa

Bošnjaci, ne nasjedajte još jednom pokušaju obmane o Vašem stvarnom identitetu!

APEL UPUĆEN BOŠNJACIMA BOSNE I HERCEGOVINE I DIJASPORE

U vezi sa Popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je zakonom propisan i koji će biti obavljen od 1. do 15.10.2013. godine, neophodno je imati na umu sljedeće:

1. Bosna i Hercegovina je, prema važećem Ustavu, država tri ravnopravna naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata, bez čijeg se pristanka ne mogu vršiti nikakve ustavnopravne ili druge radnje koje bi dovele do promjena sadašnjeg ustavnopravnog stanja.

2. U Popisnom listu, kada se tiče nacionalnosti građana, jedino vjerodostojno određenje našeg naroda koje mu garantira ustavna prava i položaj matičnog naroda u vlastitoj državi, jeste njegovo b o š nj a č k o ime.

3. Svaki pokušaj da se nacionalna pripadnost zamijeni sa pripadnošću državi iskrivljuje i falsificira historijski naslijeđeno stanje nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini i predstavlja prepoznatljiva nastojanja da se izvrši revizija priznavanja bošnjačkog naroda, koji je velikim svojim žrtvama napokon, i za sva vremena, izborio neosporno pravo da sebe naziva svojim historijskim nacionalnim imenom B o š nj a c i. To njegovo ime bilo mu je osporavano i dekretima zabranjivano od 1906. godine sve do njegovog vraćanja i ponovnog usvajanja kao zvaničnog i jedinog prihvatljivog imena, na Bošnjačkom saboru u Sarajevu 1993. godine.

4. Svaki pokušaj da se nacionalna identifikacija vezuje za ime države proturječan je našoj historiji i više od hiljadu godina staroj tradiciji nacionalnog imena Bošnjak, i nosi opasnost koja se ogleda, prije svega, u tome da Bošnjaci dovedu u pitanje svoj položaj u Bosni i Hercegovini, jer sigurno je da će svojim izjašnjavanjima i Srbi i Hrvati u našoj zemlji, osim rijetkih izuzetaka, ostati pri svojim nacionalnim imenima. Ponuda da se kao moguće „nacionalno određenje“ uzme i naziv „Bosanac“ odnosi se jedino na Bošnjake, te je ona i ovoga puta samo prozirna podvala slična onoj što nam je bila nuđena tobožnjim nacionalnim imenom „Jugosloven“, a koje je također bilo izvedeno od naziva države i nikada nije bilo prihvaćeno ni od jednog naroda u toj državi, osim dijela Bošnjaka, što se pokazalo kao teška obmana i zabluda upravo za same Bošnjake.

5. Bilo bi tragično ako bi nas, nakon svega što smo kao autohtoni balkanski i evropski narod u svojoj cjelokupnoj, a naročito najnovijoj historiji doživjeli, neko iznova mogao navesti na to da se prema sebi, svojoj historijskoj poziciji i sudbini, te stradanjima, kojima smo naročito intenzivno bili podvrgavani čitav jedan protekli vijek, opet ponašamo neodgovorno i kratkovido, povodeći se za agitatorima raznih boja i pseudonaučnicima, pa i onima iz vlastitih redova, koji nam „nude sve“, osim našega pravog nacionalnog imena i identiteta, što nije stvar nikakvih ponuda, odluka, sporazuma i pogađanja, već je pitanje historije i gole naučne istine i prava svakog čovjeka na slobodu iskazanu u vlastitom kulturnom i nacionalnom identitetu. Razni agitatori ponašaju se napadno, arogantno i omalovažavajuće prema puku kojem se medijskim i elektronskim kanalima šićardžijski obraćaju, kao da oni o suštinskim stvarima postojanja i opstojanja toga puka, odnosno naroda, mogu znati bolje od njega samoga.

6. Zbog svega rečenog, nužno je da svaki od nas bude veoma oprezan, da ne nasjeda ni na kakvu propagandu. Nema nikakve potrebe da mijenjamo naš identitet i da ne ostanemo ono što historijski tim identitetom svaki od nas j e s t e, a što se nedvosmisleno iskazuje imenom B o š nj a k, formiranim na nepobitna dva njegova temelja: geofizičkom i historijskom prostoru zvanom B o s n a i na jasno omeđenom govornom prostoru još od Srednjeg vijeka nazvanom b o s a n s k i m  j e z i k o m. Također moramo biti svjesni toga da smo dio bošnjačkoga naroda, koji ne živi samo u svojoj matičnoj državi Bosni i Hercegovini, nego i u drugim susjednim zemljama Balkana, a i u mnogim zemljama širom svijeta.

Bošnjaci, pozivamo  Vas da  se  na  Popisu  stanovništva  u  Bosni  i  Hercegovini  2013. godine  bez  ikakvih  dilema  izjasnite  na  sljedeći  način:

Etničko/nacionalno  izjašnjavanje:  BOŠNJAK

Maternjijezik: BOSANSKI