Politički Islam, knjiga Tarika Kulenovića

Naš dragi slobodno možemo reći Ljutočanin, Tarik Kulenović doktor političkih nauka iz Zagreba, objavio je knjigu Politički Islam u kojem daje temeljit prikaz nastanka islama te potom razvoja političkih strujanja, pokreta, nastupa i realiziranja muslimanskih i islamskih ideoloških projekata u kojima se islam sagledava.

Rođeni zagrebčanin, Tarik Kulenović sin je rahmetli prof. Muradifa Kulenovća, uglednog hrvatskog psihologa, rodjenog na Kliševiću u Lujtočkoj Dolini. Tarik Kulenović stalni je posjetilac i komentator kako Facebook grupe, tako i ove stranice.

Recenziju i predgovor za knjigu napisao je akademik Enes Karić, koju u skraćenoj verziji dajemo u ovom postu:

NIJE UOBIČAJENO U prvom pasažu izreći ono što je, svakako, trebao biti zaključak ove recenzije, ali, ipak, odstupit ćemo od uzusa i odmah ustvrditi da je djelo Politički islam Tarika Kulenovića do sada najbolja knjiga o toj temi kojase pojavila iz pera jednog muslimanskog Evropljanina ili evropskog muslimana s područja zapadnog Balkana. Smatramo da je izvanredan jezik i vlastitim darom i erudicijom izgrađeni pojmovni instrumentarij ovog djela Tarika Kulenovića na najprisutnija i najefikasnija prva činjenica kojom je autor uspio pratiti, opisati, analizirati, sintetizirati, suočiti, kontrastirati i, napokon, ocijeniti jednu kompliciranu pojavu savremenog doba u životu muslimanskih društava, ali i u životu Zapada, (na)zvanu ‐ islamizmom. Kulenovićeva knjiga u svojoj primarnoj strukturi ima dvije glavne dimenzije:
a) povijesnu i
b) savremenu,
to jest
a) dijahronijsku i
b) sinhronijsku.
Djelo Politički islam daje sažet, ali posve temeljit i svrhovit prikaz nastanka, te potom razvoja političkih strujanja, pokreta, ideja, nazora, shvaćanja, nastupa i realiziranja muslimanskih i islamskih, eminentno političkih, a to u bitnome znači: ideoloških projekata u kojima se islam sagledava, crpi, tumači, elaborira, kontekstualizira… kao jedan snažni simbolički, vjerski i društveni resurs, te se, potom, kao pokret nastoji realizirati kao jasno definirana politička svrha, kao politička ideja ili skup političkih ideja, kao politička platforma i ideologija u širokim vremenskim i geografskim prostranstvima muslimanske savremenosti i modernosti. Sistematično i intelektualno odmjereno Tarik Kulenović uočava da je politički islam (samoniklo) pripadan muslimanima XIX i XX stoljeća, ali podjednako tako začet je zahvaljujući nesvakidašnjem poticaju, uplivu i planetarnoj vladavini Zapada ne samo u muslimanskom svijetu, već i u globalnim kontekstima. Kao da Tarik Kulenović sugerira da je politički islam reaktivna (ne reakcionarna, ne nazadnjačka!) pojava, odnosno reaktivni fenomen koji je postao i (na)došao kao odgovor Zapadu od mnogih muslimanskih ličnosti i društava, te jednako tako i reakcija/odgovor od nekih muslimanskih država kojima vlada nekoji od izraza političkog islama.
Cijela se knjiga Tarika Kulenovića može razložno čitati kao povijest političkih silnica i opredjeljenja tokom XIX i XX stoljeća(te mjestimice i ranije) na relacijama:
 1. propast velikih muslimanskih halifata/carstava,
 2. uspon Zapada,
 3. uspon komunizma u Kini i Rusiji, i
 4. uspon islamističke ideologije u zemljama tradicionalnog islama.
Kad je posrijedi ovaj četvrti plan, Tarik Kulenović (s)uočava unutarnju borbu i ideološka pucanja/razlučivanja/svrstavanja u muslimanskim društvima. S jedne strane, on analitički prati islamističke pokrete, s druge, pak, strane, on podastire temeljite analize vladajućih struktura i establišmenata u muslimanskim zemljama. I jedni i drugi se zaklanjaju za islam, i zaklinju se islamom!
Kao što se u zapadnim demokratijama nikada ne može čuti da partijski lideri kažu bilo šta protiv naroda ili građana, tako ni u muslimanskim zemljama vladajući establišmenti i njihova (najčešće islamistička) opozicija nikada ništa nisu izrekli protiv islama. Tarik Kulenović naprosto sugerira, u više svojih analiza, da pojam islam, termin islam, simbol islam u muslimanskim zemljama igra ulogu kakvu igra pojam narod ili pojam građani u zapadnim demokratijama.
Na tim dionicama svoje knjige Tarik Kulenović daje vrlo korisne, pregledne analize, npr. o tome da li retrogradnom redu stvari pripada pojava političkog crpljenja vjere (ili, da kažemo jasnije, političkog iscrpljivanja vjere islama!) u dobu kad je Zapad razotkrio parlamentarne demokratske sisteme, vladavinu prava, predstavnički sistem, mirnu smjenu vladajućih partija i ličnosti, itd.
Ovdje su Kulenovićeve analize političkog islama ne samo intelektualno dragocjene, već i praktički poučne, napose njegova analitička i sintetička predviđanja šta će se, u krajnjemu, desiti s projektima političkog islama ako se (i kad se) suoči s praktičnim realiziranjima svojih proklamiranih ciljeva.
U kompariranju s drugim vjerama i religijama danas, razložno se vidi da se za islamom poseže kao za načinom pronalaženja i definiranja identiteta (kolektivnog i individualnog)’, a posebno se osjeća važnost potrage za identitetom u kontekstu globalizacije i njenih mnogolikih procesa. Autor je posebno obradio gotovo sva najvažnija pitanja specifičnog fenomena amerikanizacije i njenog odnosa prema islamskom svjetu, a posebno su zanimljive Kulenovićeve stranice o fenomenu globalizacije kao prokrijumčarene amerikanizacije…
Na kraju, svesrdno preporučujemo za objavljivanje ovu izvanrednu knjigu Tarika Kulenovića. S njenim porukama nastavit ćemo naš razgovor kad se djelo objavi i kad ga budemo promovirali. A jedan od plodotvornih razgovora s ovom knjigom može se voditi iz perspektive mnogih pritoka i rukavaca još uvijek živog tradcionalnog islama.
U Sarajevu, 15. marta 2008.
Enes Karić

Noćna slutnja- Nihad Krupić

Ljeto 1942

Sa brda oko Orašca već danima su odjekivali pojedinačni pucnji uznemiravajući žitelje ovog malog mjesta smještenog nedaleko od izvora Une u Martin-Brodu. Uz usko riječno korito se formirao zeleni pojas njiva,voćnjaka i travnjaka stvorivši plodno obradivo tlo u pravcu Kulen-Vakufa, Klise, Orašca do Ćukova gdje se kotlina završavala a Una skretala lijevo prema Ripču i putu Bihać-Bosanski Petrovac.
Taj prirodan usijek između dvije planine, dug nekih dvadesetak kilometara,bio je i najkraći put mnogih hodočasnika i vojski da pređu iz Bosne u Liku, izbjegavajući penjanje na Ljutoč, dominantni vrh čitave bihaćke i petrovačke kotline. Putnici-namjernici su bili očarani ljepotom ovog kraja, a vrijedni domaćini su uporedo sa obradom zemlje godinama natjeravani da budu spremni na odbranu imanja od čestih i podmuklih napada Srba koji su nastanjivali okolne visove.  Još od vremena najčuvenijeg oraščanina Tale Ličanina mješavina krvi i pepela se stapala u bogastvu zelene unske ploče koja je bila isuviše primamljiva za srpske seljake da je zločinom preotmu, a za domaće da je pravom vlasništva zadrže. I kao u drugim dijelovima Bosne, nije se moglo sastaviti desetak godina uživanja u mirnom životu a da ovo stanovništvo bilo izloženo pokušaju da ga se protjera sa ovih prostora.
Drugi Svjetski Rat je ušao u svoju drugu godinu. Česta pucnjava iz dana u dan je pojačavala sumnju među ovdašnjim muslimanima da se i ovaj rat neće završiti bez napada četničkih hordi na njihove kuće i imanja. Njemci su rijetko navraćali u Orašac. Uglavnom su se zadržavali u Bihaću. Dolazak okupacije na ove prostore je ponovo pretvorio kraj u nesigurno i opasno područje te svakako idealne uslove za srpsku hajdučiju i odmetništvo. Za njih su se imperije mogle mijenjati ali meta napada je uvijek bila lokalno muslimansko stanovništvo.
Familija Vojića, jedna od najvećih u selu, je imala presudnu ulogu u razvoju orašačke zajednice. Zbog posjedovanja većih parcela zemlje, šume i složnosti bila je poštovana među ostalim oraščanima. Kuća jednih od Vojića, Fejze, se nalazila blizu seoske česme a ispod makadamskog puta Bihać-Orašac, na zapadnoj strani kotline, sa čije avlije se kao na dlanu mogao vidjeti svaki djelić kotline. Fejzo je uz svoj domaćinski posao bio strastveni zaljubljenik lova, šume i dobrih lovačkih pasa. To ga je činilo najobavještajnijim čovjekom u selu. Nasljedivši ljubav prema lovu od svog oca, instinktom iskusnog lovca ponovo je osjetio miris baruta, krvi, paleža a da mu ni zadnje rane iz djetinjstva nisu dobrano zacijelile.

Iše: zovnu Fejzo ženu,: Ovo ne miriše na dobro. Neki dan sam u šumarku blizu Medenog Polja vidio silne tragove opanaka koje nose Srbi iz Bravskog. Izgleda da se ponovo pripremaju da nas napadnu”. Završi obraćanje zamotavajući nervozno cigaru.

“Eh dragi Fejzo” uzdahno Aiše,”uvijek sebi umišljaš neku borbu i napad.
Na ove njene riječi skoči Fejzo kao oparen i zagrmi: “ Eto kada ženturači nešto ozbiljno kažeš….to je za nju,…ama kome ja to pričam! Kupi djecu i u kuću. Kada vam dopustim izaćete napolje”
!. Problijedi Iša znajući narav svog Fejze koji je bio težak, ljut, prgav, ali isto tako pravedan i zaštitnički prema djeci kojih su već sedmoro imali a čekajući uskoro osmo. Zbog te njegove naravi oraščani su znali reći” Ni psa mu mrko nemoj pogledati”.
Hajmo djeco u kuću”, pozva Iše, “ I onako je dan pri kraju, treba sutra sijeno pokupiti”! Hafa, Fatima, Vahida, Meleća, Maza, Ibrahim i mali Bešir se skupiše na brzinu i uz sitno negodovanje uđoše poslušno u kuću. Sva djeca osim Bešira su bila poodrasla te im nije bilo pravo da propuste još jednu noć pored obližnje seoske česme, gdje se omladina okupljala, ašikovala i dobro zabavljala. Zatvarajući vrata za djecom, Aiše još jednom pogleda svog Fejzu znajući da je mnogo zabrinut čim je svoju galamu ovako brzo prekinuo.

Moj Fejzo,dao Bog,da ne bude opet belaja”, šapnu tiho, onako za sebe.
Čučnu Fejzo na kraju avlije, kako je to znao često raditi, izvadi kesu sa duhanom i pođe motati još jednu cigaru iako ni predhodnu nije popušio do kraja. Ispod njega pukla kotlina u svom najvećem sjaju. Miris trave se pomiješao sa laganim povjetarcem noseći svježinu hladne unske vode. Voćnjaci rodili kao nikad, grane pucaju pod težinom krupnih plodova.Harmoniju spoja livada, planina, rijeke i voćnjaka slavili su jedino cvrčci uobičajnom predakšamskom pjesmom.
Bože dragi, pomisli Fejzo, podlaci su izgleda ponovo nakanili uništiti sve ovu blagodat. Samo poganom insanu može biti draži jauk, plač i smrtni hroptac od ove pjesme cvrčaka sa mojih njiva. Okrenu se, pogleda obližnje brdo i onako sebi u bradu: “Pogani jedni, da vam se na dlanu dadne ova divota vi bi je uništili sami između sebe. Znam da sada virite iza busija sakriveni i da ćete večeras napasti. Oca ste mi ubili, ali mene i moje nećete”.
Prvi sumrak je počeo da obavija seoska domaćinstva, probudivši izgleda jedino kuraž mnogobrojnim seoskim psima koji su uživali u gromoglasnom lavežu. Prošlo je tako pola noći u razmjeni sitnih i krupnih psećih poruka, a u tmini avlije još uvijek je bdio Fejzo, paleći jednu za drugom te povremeno dubokim povlačenjem dima osvjetljavajući zabrinuto lice. U glavi su mu se čitavo vrijeme vrzmali razni planovi vezani za sačuvanje familije. Znao je da su četnici dobro naoružani i da se ne mogu dugo braniti. Uz to oni su imali vis i bili u prednosti. Čitavu zadnju godinu upozoravao je oraščane na mogući napad, ali narod ko narod,već se bio sprijateljio sa nekim brđanima i vjerovao da je prošlo vrijeme strašnih četničkih pokolja. Tako je neshvaćen, ostajao usamljen ali uvijek na oprezu. Nikad mu nije manjkalo oružja, znali su to mnogi i nisu sa njim ulazili u zavadu. Bdio je Fejzo dalje nervozno pogledavajući prema kući iz koje je dopirao zvuk zaspale čeljadi. Duboko iza ponoći, svježina noći je učinila zrak vlažnim i hladnim
Prvi zraci svijetlosti su se počeli promaljati iza dida Ljutoča kako su mu oraščani tepali. Odjednom uz prasak kotrljajućeg kamena te polomljenih grana počeše da se strmoglavljuju nizastranu ogromne stijene prema orašačkim kućama u nizini. Odjek razbijanja svega što se našlo na putu teškog kamenja se ehom prenosio na susjednu stranu kotline tako da se nije znalo sa koje je strane počelo obrušavanje i napad.
Takva situacija iznenadi i Fejzu iako je tako nešto i očekivao. Trže se ljutito nevjerujući podlosti neprijatelja te procijedi kroz dogorjelu cigaru:
Krv vam vašu poganu, znao sam da ćete ujutru napasti!” privuče sebi karabin i pohita u kuću.
Otvorivši teška drvena vrata ugleda prestravljenu djecu u bunilu nasilno prekinutog sna. ”Četnici napadaju,spremaj se,idemo!”:reče kratko.
Djeca pođoše vriskati, od straha, sudarajući se u polumračnoj sobi.
Mir,zagrmi Fejzo,da nikog nisam čuo da pisne!”
Začudo sve se umiri, čak i mali Bešir koji je bio izbezumljen u ovoj silnoj halabuki.

Djeco,dođite ovamo”:zovnu Aiša iz susjedne sobe. Umirujući majčin glas dođe kao spas i djeca potrčaše bliže njoj. Iako u poodmakloj trudnoći Aiše je spretno oblačila mlađu djecu a starijima podjeli po uzo sa najosnovnijim odjevnim predmetima iz kuće. Završivši spremanje naredi im da izađu napolje.
U sobi ostaše samo Fejzo i ona. Gledali su se bez riječi, čini se do u vječnost.
Težak i opor vazduh pun slutnje izmješao se sa mirisom kuće u momentima napuštanja.Čitav život, sreća, ljubav, mjesto rođenja njihove djece, stajalo je tu. Osjetiše strašnu bliskost sa kućnim ognjištem kao nikad prije. Shvatili su tek tada kako im je kuća za srce prirasla ne razmišljajući o tome nikada. Živjeli su život težaka, brzo i za druge, nikad za sebe: zadovoljavajući se trunčicama sreće ne znajući da je ikad postojala do ovog trenutka.

Eh,….bilo nam je fino ovdje”:uzdahnu Aiša.

Jes, Boga mi” doda Fejzo.
Nasta grč, bez riječi, u ukočenim bošnjačkim grudima čiju tugu napuštanja rodnog ognjišta ne može niko zamisliti i osjetiti više od njih a vani….opet, po ko zna koji put, krvava zora sviće nad Orašcom, mjestom tako sličnom svim drugim u Bosni.
Hajmo Iše:prekinu šutnju Fejzo: djeca čekaju,težak put je pred nama!.

Fejzo Vojić se vratio na spaljeno ognjište 1949, nakon sedmogodišnjeg muhadžerluka u Todorovu, malom mjestu blizu Cazina. U međuvremenu mu se rodilo još dvoje djece koja su jedina preživjela istu situaciju samo pedest godina kasnije.

Autor
Nihad Krupić
Više informacija o autoru ove prelijepe priče: http://bs.wikipedia.org/wiki/Nihad_Krupić

Mehmed-beg Kulenović (Kulinović)-Kulin-kapetan

Kulin-kapetan – poginuo u bitci na Mišaru 13. avgusta 1806

Mehmed-beg Kulenović (Kulinović), poznatiji kao Kulin-kapetan, bio je na čelu jedne od najznačajnijih krajiških kapetanija, čuvene kapetanije Stara Ostrovica, i jedan od najaktivnijih krajiških kapetana u svim vojnim pohodima tog vremena. Učestvovao je u vojnim pohodima nekoliko bosanskih vezira, počev od onog sa Bećir-pašom (Ebu Bekir-paša) na Beograd, s ciljem smirivanja ustanka raje protiv beogradskih dahija, zatim odbrane Višegrada i Užica od srpskih ustanika, čuvanje granice na Drini, do pohoda u ljeto 1806. godine i bitke na Mišaru.
Kao i mnogi drugi događaji i ličnosti bosanske istorije primjer je iskrivljivanja činjenica i predstavljanje istorijskih ličnosti u iskrivljenom svjetlu što je karakteristično za srpske historičare, čemu su podlegli i neki bošnjački historičari, nekritički preuzimajući stavove onih koji su imali jedini cilj glorifikaciju srpskog oružja i stvaranje mitova o srpskim junacima, uz potcjenjivački, čak i šovinistički pristup ličnostima na bošnjačkoj strani. Istina je često sasvim drugačija. Bitka na Mišaru, koja po ocjenama mnogih vojnih istoričara nije završena vojničkom pobjedom ni jedne od strana učesnica, pravi je primjer koliko su srpski historičari bili pod uticajem guslara i epskih pjesama, koje su tad nastajale. Prema zabilježenim izjavama učesnika i analizama nekih srpskih vojnih istoričara, prilikom boja na Mišaru srpski ustanici su se uglavnom ograničili na borbu iz utvrđenog šanca, samo u nekoliko navrata u toku višednevnih borbi usuđivali su se na ispade iz šanca, svjesni da u otvorenoj borbi nemaju šansi protiv bosanske vojske. Srpska konjica, predviđena kao rezerva i smještena nedaleko od šanca kod sela Žabar, bila je već prilikom prve ozbiljnije upotrebe na Mišaru, brzo razbijena od dobro uvježbane i iskusne konjice bosanskih spahija, predvođene Kulin-kapetanom. Borbe na Mišaru su trajale nekoliko dana uz obostrane gubitke. Uspjeh ustanika sastojao se u tome što su se održali na Mišaru, i time spriječili prolazak bosanske vojske prema opkoljenom Beogradu.Očito je da bosanska vojska, koja je ovim pohodom ostvarila samo djelimične ciljeve, dizanje šestomjesečne blokade Šapca, više nije bila motivisana da nastavi pohod prema Beogradu. U tome ih je pokolebala i pogibija jednog broja kapetana, uglavnom krajiških, dolazi do razmimoilaženja i nesloge među kapetanima tako da se dio vojske vraća u Bosnu, doživjevši u takvom neorganizovanom povratku značajne gubitke. Veći dio bosanske vojske ostao je u Šapcu, čak su početkom septembra u dva navrata obnovili napade na Mišarski šanac, ali bez većeg uspjeha.
Kulin-kapetan se isticao junaštvom u svim pohodima u kojima je učestvovao, tako je bilo i na Mišaru, gdje je na megdanu pobijedio komandanta srpske konjice vojvodu Luku Lazarevića. Međutim, u pjesmama opjevani i “proslavljeni” srpski vojvoda, pop Luka Lazarević, vjerovatno predosjećajući da na otvorenom megdanu nema šanse protiv čuvenog krajiškog junaka Kulin-kapetana, prije izlaska na megdan postavlja dvojicu iz svoje pratnje da u slučaju nepovoljnog ishoda iz obližnje šume pucaju na Kulin-kapetana. Ovaj poznati krajiški gazija, iako je izašao kao pobjednik megdana, mučki je ranjen nakon čega je podlegao ranama, a njegovo tijelo prenijeto je u Bosnu i ukopano u haremu džamije u Janji. U svom falsifikovanju istorije srpski historičari su Kulin-kapetanu i drugim bosanskim junacima pridodavali razne kvalifikacije, nažalost to su nekritički preuzimali i neki bošnjački istoričari, ali bošnjački narod nije zaboravio krajiškog gaziju. Narod nije zaboravio njegov doprinos odbrani Bosne, njegovom zaslugom srpski ustanici nisu uspjeli da u Bosni nastave zločine koje su tada učinili prilikom protjerivanja muslimanskog stanovništva (uglavnom bošnjačkog porijekla) iz područja istočno od Drine. U Janji i u drugim dijelovima Bosne u bošnjačkom
narodu žive predanja i legende o Kulin-kapetanu, kao šehidu i gaziji.
Krajiški gazija Kulin-kapetan zaslužio je da i nove generacije Bošnjaka čuvaju tradiciju o njemu. Osim navedenim skupom, 200. godišnjica pogibije ovog bosanskog junaka propraćena je prigodnim manifestacijama u Janji, Kalesiji i Tuzli, a planirana je i obnova turbeta porušenog u toku zadnje agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Tekst preuzet sa obilježavanja 200 godine pogibije Kulin Kapetana 2006. godine, Dževad Tosunbegović, Edhem Omerović, Značajni događaji iz prošlosti Janje – Kulin kapetan, historija i legenda, javna tribina, 2006

UN Izvještaj o ljudskim pravima od 23. Aprila 1993

UN-ov komitet o ljudskim pravima podnio je izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, te između ostalog pod stavkom 44 stoji:

44. Bez sumnje u počinjen genocid i ratne zločine, u Bihaću je podignuta optužnica za 7 pojedinaca:

 1. Stevan Beslać – komandant srpskih paravojnih formacija regiona Bihać,
 2. Jovica Radak – iz sela rajnovci,
 3. Dušan Cimeša – policijski inspektor takozvane srpske policijske stanice Bihać
 4. Muhajlo Lakić – komandir tako zvane srpske policije Bihać,
 5. Miroslav Vještica – predsjednik SDS Bosanska Krupa
 6. Gojko Kličković – komandant štaba Bosanska Krupa
 7. Želja Smoljanac – iz Bosanske Krupa

Utvrđeno je da je Cimeša i Lakić organizirali i naredili napad na naselja Klisa, Kulen Vakuf i Orašac,te da su 10. Juna 1992 učestvovali u borbama u ovim naseljima. Također dotični su organizirali i naredili nasilno protjerivanje muslimanskog stanovništva iz pomenutih naselja. Ekstremisti su izdvojili muškarce i odveli u logore Ripač, Račić i Prekaja, mučili ih i veći broj ubili. Utvrđeno je da je Mladen Latinović ubio najmanje jednog  muslimanskog zatvorenika, kao i da je Savo Dotlić ozljedio 2 zatočenika u Ripču.

UNIzvjestaj1993

Cijeli dokument možete pogledati sa ovog linka.